مرور برچسب

DSSI

دلیل مقاوم بودن برج کج پیزا در برابر زلزله چیست؟!

چرا برج پیزا از زمین لرزه های قوی که در سده های پیش رخ داده جان سالم به در برده است؟ این سوالی است که ذهن خیلی از ما را به خود مشغول کرده، چنان که 16 مهندس را به بررسی این موضوع واداشته است. یکی از مهندسین برجسته ی این گروه 16 نفره ، متخصص…