آزمایش اسلامپ فلو چیست؟

0

آزمون Slump Flow چیست؟

تست اسلامپ فلو یا slump flow test آزمایشی است برای اندازه گیری حد روانی و ویسکوزیته ی بتن های روان ، در زمانی که بتن هنوز سفت نشده است. همچنین، یکی دیگر از کاربرد های آزمون slump flow ، بررسی ساختار بتن و مخلوط آن می‌باشد.

چگونگی آزمایش اسلامپ فلو slump flow

انجام آزمایش اسلامپ فلو بتن ، به دلیل نیاز نداشتن به دستگاه های خاص و گران قیمت ، خیلی راحت است و می‌توان در هر مکانی آن را انجام داد. در آزمایش اسلامپ فلو ، نیاز به یک تخته در زیر، و یک ظرف مخروط مانند، همانند شکل ها داریم. قبل از شروع تست ، مطمئن می‌شویم که شرایط انجام آزمایش آماده است. سپس بتن را درست می‌کنیم.

ظرف مخروط مانند را روی تخته ی مدرج که از قبل آماده کرده ایم قرار داده ، و سپس بتن را داخل ظرف مخروطی شکل می‌ریزیم. اندازه های ظروف مورد استفاده، بسته به استاندارد های مختلف متفاوت است که باید رعایت شود.

پس از پر شدن ظرف مخروطی شکل، ظرف را به صورت عمود از روی تخته ی زیرین بلند می‌کنیم تا بتن از زیر ظرف رها شده و روی تخته ی زیرین آن پهن شود. با اندازه گیری قطر این دایره ی ایجاد شده روی تخته ی زیرین، نتیجه ی آزمایش مشخص خواهد شد. هر چه که پهن شدن بتن روان ما بیشتر باشد، رقیق تر بوده و حد روانی آن بالا تر است.

آزمایش اسلامپ فلو بتن خودمتراکم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.